"הנוף הנשקף אליה מכל עבר העביר בה רטט של אושר"

תיאור של פאניה בהגיעה לג'עוני, מתוך גיא אוני, עמ' 30

חצר ונוף